VGA

排列方式 圖文 / 圖片
顯示數量
排序方式
分配器 -1對8 250MHz VGA (KB-2508)
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT1,565
含稅價 NT1,565
分配器-1對2 350MHz VGA (KB-3502)
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT2,500
含稅價 NT2,500
訊號延長器  50M VGA (KCV-50)
VGA CAT5 Extender  (KCV-50) VGA connector to shield..
NT999,999
含稅價 NT999,999
訊號延長器 300M VGA+Audio (KCVA-300)
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT999,999
含稅價 NT999,999
訊號延長器 300M VGA  (KCV-300)
VGA Long Range CAT5 Extender (KCV-300) Ac..
NT999,999
含稅價 NT999,999
訊號延長器 300M VGA+RS232 (CV2R-300)
VGA & RS232 Long Range CAT5 Extender  (KCV2R-300) ..
NT999,999
含稅價 NT999,999
分配器 1對2 300M VGA (KCV2-300)
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT999,999
含稅價 NT999,999
分配器 1對2 300M VGA+Audio (KCVA2-300)
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT999,999
含稅價 NT999,999
分配器 1對5 300M VGA (KCV5-300)
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT999,999
含稅價 NT999,999
分配器 1對5 300M VGA+Audio (KCVA5-300)
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT999,999
含稅價 NT999,999
分配器接收端 300M for KCV5 (KCV-300R)
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT999,999
含稅價 NT999,999
分配器接收端 300M for KCVA5 (KCVA-300R)
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT999,999
含稅價 NT999,999
VGA 2919 線材 -3M 雙隔離線 K-C15H-3
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BACK..
NT225
含稅價 NT225
VGA 2919 線材 -5M 雙隔離線 K-C15H-5
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BA..
NT315
含稅價 NT315
VGA 2919線材-1.8M 雙隔離線 K-C15H-1.8
.title0{ BACKGROUND: #6E8B3D ; color:#ffffff;LINE-HEIGHT: 14pt;font-family: arial; } .title1{ BA..
NT165
含稅價 NT165
Powered By OpenCart
大翊柏科技股份有限公司 © 2020